MATEMÀTIQUES

 Les matemàtiques són un instrument de coneixement i anàlisi de la realitat i al mateix temps constitueixen un conjunt de sabers d’un gran valor cultural, el coneixement dels quals ha d’ajudar a totes les persones a raonar, de manera crítica, sobre les diferents realitats i problemàtiques del món actual. Més informacióPractica la divisió:

La divsió ens serveix per repartir en parts iguals o fer grups iguals.

Els termes de la divisió són:

• El dividend, que és la quantitat que s'ha de repartir.

• El divisor, que és el nombre de parts en què s'ha de repartir la quantitat.

• El quocient, que és la quantitat que toca a cada part.

• El residu, que és la quantitat que sobra.


http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/divisions/divisions.html

Practica aritmètica.

http://www.thatquiz.cat/ca-1/matematiques/aritmetica/Arrels i Potències:


http://www.thatquiz.cat/ca-2/matematiques/exponent/


Exercicis fraccions:

http://www.xtec.cat/~eseguro/recursos/fraccions.htm


http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quincena5/1quincena5.pdf

http://matesenia.wordpress.com/about/fraccions/numeracio realacions espai
mesura_negre estadistica avaluacio