CATALÀ
parlar escoltar llegir
escriure ortografia avaluacio

 http://enxaneta.info/index.htm

 

Alguns enllaços útils:


20 webs de recursos educatius


Edu365
L’edu365 és el portal del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ha esdevingut un aparador de la innovació a l’educació mitjançant les TIC. En el web podeu trobar diferents activitats classificades en les diferents àrees.
– Edu3.cat
Web dedicada exclusivament a visionar vídeos educatius. A través de la CERCA podeu trobar-los fàcilment.
 – Més Recursos Educatius
Web que recull materials educatius a punt per imprimir. Els materials estan ordenats seguint l’estructura del currículum i organitzats per nivells educatius.
Espai educatiu en el que podeu trobar molts links amb activitats molt diverses per treballar les diferents àrees en els diferents nivells educatius.
 – El web de la Teresa
Web que recull gran varietat de recursos educatius i links interessants per treballar en les diferents àrees.
– Educació i les TIC
Bloc que recull recursos Tic, material didàctic i experiències educatives.
Pàgina web per treballar totes les àrees en els diferents nivells educatius.
Web amb links per treballar les diferents àrees amb jocs interactius.
Conjunt d’activitats destinades a nens i nenes amb discapacitats motrius, sensorial, cognitives i emocionals, i en general a tota la població infantil fins a 4 anys.

– Alexandria
És una biblioteca de recursos digitals per a l’aula, una base de dades de materials per a les pissarres digitals interactives (PDI).
– Una mà de contes
Un web on podeu trobar vídeos amb gran varietat de contes elaborats amb diferents tècniques artístiques.
És un web al servei de la formació i actualització dels professors i professores de l’Educació Infantil i Primària. Està especialment dedicada al tema del llenguatge oral i escrit i al procés d’ensenyar i aprendre a les escoles.
Pàgina per treballar habilitats lectores amb exercicis de memòria visual, fixació de la vista o reconeixement, presentats d’una manera lúdica. Hi ha activitats estructurades per graus de dificultat.
El Galí és una guia per a l’autoaprenentatge interactiu de la llengua. Ofereix materials basats en el programa JClic destinats a l’aprenentatge interactiu de les llengües catalana i occitana, especialment recomanat per als alumnes nouvinguts a Catalunya.
És un web de recursos matemàtics. Podeu trobar recursos per treballar el càlcul, els problemes, els jocs online i la geometria.
És un web dedicat únicament a l’aprenentatge del llenguatge matemàtic des d’un punt de vista molt ampli. Pots trobar activitats de relacionar nombre amb quantitat, de diferenciar entre pocs i molts, per treballar colors i formes, de memòria visual, etc.
Una pàgina web que recull problemes matemàtics de la vida quotidiana.
Programa de TV3 que té l’objectiu d’ensenyar les matemàtiques quotidianes mitjançant l’entreteniment. Material didàctic per treballar a l’aula després de veure el capítol.
Propostes per a fer experiments interessants de manera senzilla.
Web que fa referència a les màquines, els inventors i els principis de la ciència.


Espero que aquestes webs et siguin útils. Segur que me n’he deixat moltes de manera que si en coneixes alguna altra no dubtis a compartir-la als comentaris. Moltes gràcies :)


LECTURAS AFORISMOSPRACTICA B,V


http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/bv/b_v.htmlELS DETERMINANTS


http://primaria.ieduca.caib.es/images/stories/recursos/activitats/determinants/determinants.html


Conjugador verbal
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/conjugacio.htm

Conjugador de verbs en català:

http://www.verbscatalans.com/


Optimot, Consultes lingüístiques:

http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp

Diccionari de la llengua catalana:

http://dlc.iec.cat/

Viquipèdia:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Portada

Aventura’t amb l’ortografia.
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htmUi! dues vocals juntes. El diftong
http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/diftong/index.htm

Aquestes activitats d’eficàcia lectora permeten valorar el rendiment lector dels alumnes

Activitats de la tardor
Aquest dies a l’escola estem treballat la tardor. Voleu continuar treballant des de casa?

Fer clic damunt http://www.edu365.cat/castanyada/

AULA D'ACOLLIDA

- Avaluació Primària/ Secundària. Departament d'ensenyament. Generalitat de Catalunya. WEB
Avaluació Primària.
Quadern de Comprensió Lectora                       Instruccions de Comprensió Lectora
Quadern de Comprensió Oral. Instruccions de Comprensió Oral
Quadern d' Expressó Escrita. Instruccions dExpressió Escrita.
Quadern d' Expressió Oral.
Instruccions dExpressió Oral.
Avaluació Secundària.
Quadern de Comprensió Lectora                        Instruccions de Comprensió Lectora
Quadern de Comprensió Oral                             Instruccions de Comprensió Oral
Quadern d' Expressió Escrita                              Instruccions d' Expressió Escrita
Quadern d' Expressió Oral                                   Instruccions d' Expressió oral

- Parlem, llegim i escrivim amb la Nàdia i el Li. Material elaborat pel grup de mestres del programa d' Educació Compensatòria del Vallès Occidental.  WEB
El material està pensat i organitzat per iniciar l'alumnat en els primers passos d'aprenentatge de la llengua oral: s'introdueixen les estructures lingüístiques bàsiques, el vocabulari més usual, així com els primers passos en I'aprenentatge de la llengua escrita.
1. Anem a l'escola, anem a l'institut. ( lletra d'impremta) ( lletra lligada)
2. El nostre cos. ( lletra d'impremta) ( lletra lligada)
3. La casa i la família. ( lletra d'impremta) ( lletra lligada)
4. El carrer. Els mitjans de transport. ( lletra d'impremta)
- Làmines sobre activitats quotidianes. Col·lecció de 23 làmines que presenten diàlegs sobre activitats quotidianes i guia didàctica per facilitar-ne la utilització a l'aula. Generalitat de Catalunya. WEB  NOU

Ens presentem                                Activitats quotidianes                 
Al bar i al restaurant La família
Els mesos i estacions La salut
Anem a comprar Feines
Estudis Casa i entorn
Llocs i transports Les festes de Nadal
Les disfresses Conversa telefònica
Casa meva Malalties
Parar taula Trobar feina
Les Vacances Les institucions
Els viatges Paisatge i clima
Els regals                                   Guia didàctica

- Vocabulari Bàsic en català. Material elaborat per l' Emilia Alcaraz. WEB 


- Aprenentatge del català i llengües d'origen. Ara i Adés. Conjunt de materials, format per material manipulatiu per a l'alumnat, orientacions per al professorat i un material complementari on es presenten les característiques d'algunes llengües a partir de la comparació entre el català i les llengües d'origen de l'alumnat. Material elaborat per la Maria Antònia Burguesa i Maria Torras. WEB.  

- El Patufet (Una mà de contes) dossier alumnat vídeo. Material elaborat per l'Anna F. Buñuel Núria Alba Romà. Generalitat de Catalunya. Departament d'educació. WEB. 

- Comencem és un material que ofereix un conjunt d’activitats i propostes didàctiques per facilitar l’aprenentatge de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que s’acaba d’incorporar al nostre sistema educatiu. Material elaborat per Arnáiz,Pilar; Carreras,Gemma; Gómez,Fefa; Via,Rosa Maria; Martínez, David (il·lustrador)  Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social.  WEB
Classe           
La Classe    

- Làmines elaborades per Viure a Catalunya. Generalitat de Catalunya. WEB (làmines amb text i sense text)
Guia didàctica  per a la utilització de les làmines. WEB.  

La casa (làmina amb text)                                  La casa (làmina sense text)               
El Parc (làmina amb text) El Parc (làmina sense text)
La ciutat (làmina amb text) La ciutat (làmina sense text)
Els oficis (làmina amb text) Els oficis (làmina sense text)
La platja i el port (làmina amb text) La platja i el port (làmina sense text)
El mercat i el supermercat (làmina amb text) El mercat i el supermercat (làmina sense text)
Els transports (làmina amb text) Els transports (làmina sense text)
El temps (làmina amb text) El temps  (làmina sense text)
La muntanya i el camp (làmina amb text) La muntanya i el camp (làmina sense text)
El centre cívic (làmina amb text) El centre cívic (làmina sense text)
El centre comercial (làmina amb text) El centre comercial (làmina sense text)

- Vocabulari en imatges.   Viure a Catalunya. Vocabulari bàsic en imatges que s’adreça a les persones que acaben d’arribar a Catalunya i no coneixen la llengua catalana. WEB . Generalitat de Catalunya.
Els espais Els exteriors Els habitatges Els serveis

La peixateria La papereria La pastisseria
Les botigues El supermercat La fruiteria La roba
L'alimentació Els aliments Els postres Les fruites
El bany Bany 1 Bany 2
Altres Els contraris Els verbs Àrees d'interès

 - Làmines elaborades per la Generalitat Valenciana.
El Carrer   El Saló            La Classe       
El Bany Els Numerals La Cuina
El Dormitori La Ciutat La Família

- Estructuració de frases.   Institut Carles Vallbona. WEB
Verb- veure                               Què fa? Què menja?                 Què fa? escriure  
Verb present indicatiu               Què fa?pintar?                           De què està fet?

- Adaptacions unitats didàctiques. Institut Carles Vallbona. WEB  NOU
Unitat : La Classe- l'escola.                     Unitat: Els esports.

- Lectura sobre conceptes bàsics. Institut Carles Vallbona. WEB

- Mapes de les Comarques de Catalunya i Mapa Mundi. Elaborades per Viure a Catalunya. Generalitat de Catalunya. WEB

- Projecte Endavant. Programa d'educació compensatòria de les comarques Gironines.
Fuente: http://mesrecursoseducatius.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=94
MATERIALS DE LECTURA

100 paraules ordenades de menys a més dificultat (paraules amb  síl.labes directes, indirectes, travades, etc)Bloc Racó de les Paraules  WEB
Vocabulari de lectoescriptura. Sons vocàlics, sons consonàntics segurs i sons consonàntics insegurs. Autor desconegut.
- Model de Lectura per alumnes amb dificultats. Escola Lloriana AEE.     
- Llistat de Síl·labes (per imprimir i retallar) Laura Boj.

Materials per exercitar la via lèxica.


- Denominació ràpida. Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB 
- Lectures de paraules per a Cicle Inicial, Instruccions. Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB
- Lectures encadenades,   instruccions. Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB 
- Fixació visual en la lectura. Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB
- Lectures repetides: Cicle Inicial,   Cicle Mitjà,   Cicle SuperiorInstruccions . Ramon Riera i Elisabeth Font. WEB 
- Cartronets de lectura ràpida: Vocabulari de lectura, plantilla de castronets de lectura ràpida. WEB 
- La meva llibreta de parlar (grups consonàntics). Mireia Cortina i Puig.  
- Cançons amb pictogrames: marrameu torre castanyes, la castanyera, m'agrada la tardor. Laura Boj.

MORFOSINTAXI
- Confegir frases (3 elements). Família. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Confegir frases (3 elements). Animals. Gemma Majoral Vilaseca.  WEB
- Confegir frases (3 elements). Reflexives. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Confegir frases (4 elements). Família. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Confegir frases (5 elements). Família. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Tren de paraules. Gemma Majoral Vilaseca. WEB 
- Joc per treballar la concordança, persona i verb. Mercè Farré. WEB 
- Joc de les accions. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Joc "Què tens?". Joc que serveix per treballar la morfosintaxi fent demandes sobre aliments i els estris per parar taula i cuinar. Gemma Majoral Vilaseca. WEB

CAMPS SEMÀNTICS

- Consciència semàntica. Aparellas les paraules amb les imatges.Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Consciència semàntica. Aparellas per semblances. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Consciència semàntica. Completar la frase amb la paraula més adequada. Gemma Majoral. WEB
- Consciència semàntica. Quina relació tenen. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Oca de les verdures. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Oca dels animals domèstics. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Oca de les fruites. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Confegir paraules a traves de síl·labes. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
2 síl·labes               2 síl·labes               2 síl·labes
3 síl·labes               3 síl·labes               4 síl·labes

MATERIALS FONÈTICA- FONOLOGIA

Jocs per Fonemes

 Joc B               Joc K                Joc D                Joc F               Joc G               Joc J
Joc L               Joc LL               Joc M               Joc N               Joc NY             Joc P
Joc R               Joc RR              Joc S                Joc T               Joc X               Joc Z
Gemma Majoral Vilaseca WEB
      
Consciència fonològica

Oca llarg- curt. Montse Molet. WEB  
- Oca de paraules 3 o + sil·labes. Anna Fontelles. WEB
- Juga amb els SonsDolors FarréWEB  
- El més bàsic sobre consciència fonològica. Gemma Majoral Vilaseca. WEB 


Oposició fonològica /k/ /t/

- Oca de la carpeta. Mercè Farré. WEB
Quinto de sons Oclusius. Mercè Farré PerdiguerWEB  
- Joc de l'oca K-TTeresa Beaumont i Mireia Miralles. WEB

Discriminació /k/ i /g/  

-  Joc de l'Oca. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
Materials per treballar /r/ /l/ /d/

- Material per treballar L-R-DCristina Boronat. WEB
- Taula de classificació dels sons (R-L-D) Marisol Afonso. WE
- Escolta paraules (oposició R-L-D) Anna León. WEB
- Tria el so (R-L-D) Anna LeónWEB  
- Completa les frases amb paraules que contenen R-L-D. Anna León WEB
- Les diferents oposicions L-R-DAnna fontelles.  WEB
- Oca L-R-DAnna FontellesWEB
- Loto L-R-DAnna FontellasWEB
- Omplir els buits de les paraules (L-R-D) Anna Fontellas. WEB
Mots encreuats R-L-D Anna Fontellas. WEB
Escriu R-L-D. Anna Fontellas. WEB
- Oca de l'esquirol R-L. Bet MartínWEB 
Oca L-DMontse Roqué. WEB  
- Exercicis per a articular el fonema RR. Mª José Martínez Parrilla. WEB
- Encadenat /r/ diferents posicions. Gemma Majoral Vilaseca. WEB 
- Domino /r/ inicial. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Loto /r/ inversa. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Joc de les travades amb L. Gemma Majoral Vilaseca. WEB

Materials per treballar les travades amb /r/. Gemma Majoral Vilaseca WEB

Joc de la BR            Joc de la CR            Joc de la DR               Joc de la FR 
Joc de la GR            Joc de la PR            Joc de la DR/TR          Joc de les travades amb R 
Materials per treballar /p/ /l/

- Oca lletra PAnna FontellesWEB
- Oca lletra LAnna Fontelles. WEB  


Materials per treballar /s/ /z/ 

- Joc  Oca S inversa. Montsé Roqué. WEB
- Oca de la S. Meritxell Ros. WEB
- Joc Oca S- Z. Mercè Farré. WEB 
- Loto /s/ sorda. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
 
MATERIALS VARIS

- Domino lletra de pal i lligada. Encadenat per treballar l’associació de les lletres en lletra de pal i lligada. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Joc de les vocals. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Juguem amb Monosíl·labs. Loto Monosíl·labs   i  Encadenat Monosíl·labs. Gemma Majoral Vilaseca. WEB
- Llibreta d'onomatopeies. Mireia Cortina Puig.  
- Aspectes lingüístics i funcions del llenguatge DocumentLaura Boj.
- Aspectes Previs al Llenguatge. Document. Laura Boj.
- Exercicis d'estimulació auditivaLaura Boj.
- Registre per treballar la Succió DigitalGlòria Casellas.

AVALUACIÓ

- Avaluació velocitat lectora. CEIP Francesc Macià de Súria.
- Avaluació velocitat lectoraCeip s'Auba.
- Avaluació comprensió escritaCeip s'Auba.
- Model d' Avaluació de les sessions de Logopèdia / Model de junta d' AvaluacióLaura Boj.

Fuente: http://mesrecursoseducatius.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=95
GRAFOMOTRICITAT
- Fitxes de grafomotricitat. Líneas bàsiques verticals. Maribel Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real. Orientación Andujar. WEB
- Fitxes de grafomotricitat. Líneas bàsiques horitzontals.  Maribel Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real. Orientación Andujar. WEB
- Fitxes de grafomotricitat. Líneas bàsiques diagonals dreta- esquerra. Maribel Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real. Orientación Andujar. WEB
- Fitxes de grafomotricitat. Líneas bàsiques diagonals esquerra- dreta. Maribel Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real. Orientación Andujar. WEB
- Fitxes de grafomotricitat. Líneas bàsiques zig zag. Maribel Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real. Orientación Andujar. WEB
- 30 activitats de grafomotricitat. Figures. Maribel Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real. Orientación Andujar. WEB
- 40 fitxes per treballar la grafomotricitat. Maribel Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real. Orientación Andujar. WEB
- 25 fitxes per treballar la grafomotricitat. Maribel Martínez Camacho y Ginés Ciudad-Real. Orientación Andujar. WEB
    
MATERIALS PER TREBALLAR L'ATENCIÓ
 -Material per treballar l'atenció a Cicle Inicial. Antònia. R
- Laberints secrets. Maribel MartínezWEB
Laberint 1       Laberint 2        Laberint3       Laberint 4       Laberint 5       Laberint 6      Laberint 7
- Activitats de raonament lògic. Ginés Ciudad-Real y Maribel Martínez WEB

MATERIALS PER TREBALLAR L'HORT
Taller d’Hort. Ceip son Anglada. WEB
Guia hort         Quadern hort          Fitxes d'eines          Fitxes de feines
Guia pràctica d'Horticultura ecològica. Sector de Serveis Urbans i Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona. WEB 
Recursos i materials didàctics sobre hort a l'escola. Ajuntament de Lleida. WEB

REFERENTS PER PENJAR A L'AULA
- Les normes de l'Aula (amb imatge) Laia Jurado  
- Les normes de l'Aula. Nati Bergadà

SEQÜÈNCIES TEMPORALS
- Seqüències de 4 imatges amb color. Seqüències temporals. Autor desconegut. 
- Seqüències temporals en Blanc/ Negre. Seqüències temporals Autor desconegut.
  MATERIAL PER JUGAR I RETALLAR
 Fuente: http://mesrecursoseducatius.com/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=96

GLOSA: A les illes Balears, la glosa és una mena de composició popular, oral i rimada, normalment improvisada en el mateix moment en què es declama. És l'equivalent a les corrandes catalanes o les albades valencianes. En la societat balear, rural i analfabeta, del segle XIX, la figura del "glosador" arribà a ser prou famosa, amb alguns d'ells que s'hi profesionalitzaren, viatjant de poble en poble posant a prova les seves capacitats davant els reptes del públic o davant altres glosadors en els anomenats "combats de gloses".
És freqüent, encara avui, que en algunes festes es faci una codolada, on hi intervenen diferents versadors, que fan composicions poètiques improvisades, gloses, que a vegades poden ser "de picat", és a dir, on se feren uns amb los altres.

ELABORA LA TEVA GLOSA

Exemple de Combat de gloses

En una vetlada al Teatre Principal de Felanitx l'any 1944 s'acararen en Llorenç Capellà (Algaida) i en Sebastià Vidal, Sostre (Cas Concos):
Sostre:
Jesucrist Omnipotent
molt poques de faltes fa,
però quan te va crear
a damunt tu va deixar
de posar es coneixement.
Capellà:
Ja ha piulat s'estornell,
supòs que tots l'heu sentit;
amb aquesta m'ha ferit
entre sa carn i sa pell.
Si voltros sabéssiu d'ell
que Déu li posà es cervell
aferrat an es clotell
i amb un mes va ser podrit!
Sostre:
És es més beneit del món,
i pretén de ser deixondit.
Sa dona que l'ha avorrit
perquè diu que és maricon .
Capellà:
Ja s'ha despert s'animal,
que bramula i penga roncos ;
té negre s'historial:
li diven Tià Vidal
es més beneit de Cas Concos.
Sostre:
Si es meu sebre s'embarulla
pensa es teu què farà;
dins Algaida ningú hi ha
que de tu no faci bull:
Capellà sense casulla
sols no arribes a escolà.

"Glosar i redoblar. Una didàctica del cant tradicional de les Illes Pitiuses"

Glosar i redoblar. Una didàctica del cant tradicional de les Illes Pitiuses és el títol de l'obra editada per Ignasi M. Carrero, presentada pel Consell d'Eivissa i que té per objectiu traslladar les vetllades davant el foc a les aules de música de col·legis i instituts.  Aquest llibre va néixer arrel d'un curs de cançó pagesa, on Ignasi s'encarregà de la logística, i dels impulsos de Charlote Look, directora de l'escola Can Blau, que animà a Ignasi a plasmar en paper l'art de rimar i redoblar dels ancians de l'illa.
La cançó pagesa es troba en una situació delicada segons afirma el conseller insultar de Cultura, Marià Torres, tot i que considera que en període de temps a mitjà plaç es pot haver recuperat. Carrero no és ni molt manco tan optimista, ja que considera que aquesta forma de cantar és porta a la sang. Tot i així hi ha recursos útils i necessaris que ajuden als alumnes a saber si els ritmes quadren, i a la presentació de l'obra Carrero en va fer una demostració, tot fent servir el primers versos de "Bona nit blanca roseta".

El llibre inclou un CD amb les veus de Toni Manonelles, Palermet, Esperança Parreta i Toni Gustinet; segons aquests col·laboradors, l'obra, amb la qual hi col·labora l'Institut d'Estudis Baleàrics, és una primera passa per a la recuperació de la cançó tradicional de les Pitiüses, però encara es necessiten que els joves aprenguin aquest art a classe i que ho puguin adaptar a l'actualitat.